Anvas Security. Betaalbare bewaking voor bedrijven, overheidsinstellingen en evenementen doorheen België 3.jpg
Anvas Security. Betaalbare bewaking voor bedrijven, overheidsinstellingen en evenementen doorheen België 3.jpg

Oog & Oor


voor wat jij belangrijk vindt.

SCROLL DOWN

Oog & Oor


voor wat jij belangrijk vindt.

Speel op veilig.

ANVAS GUARDS IN EEN NOTENDOP

Statische bewaking

Mobiele bewaking

Persoonsbescherming

shopping-bag.png

Winkelinspectie

Evenementenbewaking

Sweeping

Vaststelling materiële feiten

Inzet technische middelen

Persoonscontrole

 

Naar de praktijk vertaalt …

 

#1 Statische bewaking

Toezicht op en bescherming van (on)roerende goederen

Bescherming van personen (bodyguarding)

Het verzekeren van de veiligheid op al dan niet toegankelijke plaatsen

Winkelinspectie

Patrouilles met of zonder hond

Vaststelling van materiële feiten

#2 Mobiele bewaking

Mobiele bewaking

De bewakingsagent patrouilleert, meestal met een voertuig, tussen meerdere gebouwen gescheiden door openbare wegen of private domeinen.

Interventie na alarm

Bij een alarmsignaal wordt de agent naar jouw bedrijf uitgestuurd om de alarmafhandeling voor zijn rekening te nemen.

Key-holder service

Onze agent opent en sluit jouw gebouwen en terreinen op de door jou bepaalde tijdstippen.

#3 Een warm onthaal

Telefonie

Onthaal van werknemers en bezoekers

Beheer van agenda voor afspraken en van documenten

Algemene data- en postverwerking

Bezoekersregistratie

Beheer parking

#4 Veilige evenementen

Parking-beheer en toezicht

In- en uitgangscontrole

Bescherming van personen (bodyguarding)

Patrouille met of zonder hond

Sweeping met speurhonden voor explosieven

Dag- en nachttoezicht op materiaal

Toezicht op en bescherming van personen op niet publiek toegankelijke plaatsen

Toezicht op en bescherming van (on)roerende goederen

#5 Cargo screening

Een pool van doorgetrainde hondengeleiders en speurhonden voor het opsporen van explosieven en verdovende middelen.

De klok rond beschikbaar om er voor te zorgen dat vracht op tijd kan vertrekken.

 
 

Bewaking op mensenmaat.

Speel op veilig voor je bewaking met een nationale partner die meedenkt en die je veiligheid persoonlijk opvat.