8 goede redenen om als KMO te investeren in je menselijk kapitaal

8 goede redenen om als KMO te investeren in je menselijk kapitaal

8 goede redenen om als KMO te investeren in je menselijk kapitaal

Waarin kan je anno 2018 als bedrijf best investeren om verder te groeien? Het is een vraag die veel KMO’s zich stellen. Bij Anvas Guards geloven we dat de beste investering die we kunnen doen die in ons menselijk kapitaal is.

Hier zijn 8 goede redenen waarom we graag actief in onze medewerkers investeren:

1. Verhoging van werknemerstevredenheid

Als je investeert in de professionele ontwikkeling van werknemers, kan dit leiden tot een hogere werknemerstevredenheid. Dankzij het organiseren van interne professionele opleidingen, tonen we aan onze werknemers dat we aandacht hebben voor hun loopbaan. Hierdoor vergroot de kans dat ze zich binnen het bedrijf goed in hun vel voelen. Dit is de beste reclame die we ons als bedrijf kunnen wensen!

2. Betere retentie

Voor veel werknemers zijn carrièremogelijkheden belangrijker dan verloning. Werknemers die van hun werkgever de kans krijgen om verder te ontwikkelen, zullen minder snel op zoek gaan naar andere opportuniteiten. Onze missie als KMO: ervoor zorgen dat ons spreekwoordelijke gras het groenst is van allemaal!

3. Verhoogd engagement

Omdat we bij Anvas Guards investeren in de vorming van onze werknemers, geven we hen een goede reden om zich meer verbonden te voelen met het bedrijf. Geëngageerde werknemers zijn productiever, wat dan weer een positieve invloed heeft op onze verdere groei!

4. Tevreden klanten

Hoe je het ook draait of keert, werknemers zijn het uitstalraam van een bedrijf. Tevreden en gelukkige werknemers stralen dit uit naar de buitenwereld. Hoe gelukkiger onze werknemers zijn, hoe groter de kans dat ook onze klanten tevreden zijn. Twee vliegen in één klap dus!

5. Hogere ROI

Als KMO investeren we via het loon en extra voordelen sowieso in menselijk kapitaal. Om onze Return on Investment te optimaliseren, geven we extra aandacht aan de ontwikkeling van onze werknemers.

6. Betere bedrijfscommunicatie

De ontwikkeling van menselijk kapitaal focust op elk aspect van werknemersprestaties, dus ook op communicatie. Dankzij een verhoogde belangstelling voor het communicatieproces binnen ons bedrijf, kunnen we eventuele zwakke punten detecteren én aanpassen.

7. Gemakkelijker rekruteren

Investeren in de ontwikkeling van werknemers vergemakkelijkt ook het rekruteringsproces. De nieuwe generatie millenials vindt het namelijk ontzettend belangrijk dat een werkgever investeert in zijn menselijk kapitaal. Een bedrijf dat erom bekend staat de ontwikkeling van zijn werknemers hoog in het vaandel te dragen, zal gemakkelijker nieuwe werknemers kunnen aantrekken en rekruteren. Zo blijven we gestaag groeien!

8. Betere bedrijfscultuur

Tenslotte zorgen een hogere werknemerstevredenheid en een efficiëntere communicatie voor een betere algemene bedrijfscultuur. En een positieve bedrijfscultuur leidt dan weer tot geëngageerde en gelukkigere werknemers, wat de ontwikkeling van onze KMO alleen maar ten goede komt. Een schoolvoorbeeld van een positieve vicieuze cirkel!

Zoals je kan merken: bij Anvas Guards is de ontwikkeling van onze werknemers een absolute topprioriteit. En jij als bestaande of toekomstige klant kan hier mee de vruchten van plukken!

Wil je graag meer weten over de bewakingsmogelijkheden bij Anvas Guards? Neem dan snel contact op!

5 essentiële kenmerken van een eersteklas bewakingsagent

5 essentiële kenmerken van een eersteklas bewakingsagent

5 essentiële kenmerken van een eersteklas bewakingsagent

Of het nu op een ambassade, een evenement, in een winkelcentrum, een kantoorgebouw, op een bedrijfsterrein of ergens anders is ... Op een bewakingsagent moet je overal en in alle omstandigheden kunnen rekenen. Als bewakingsbedrijf is het daarom cruciaal om uitsluitend mensen aan te werven die over een aantal specifieke kwaliteiten beschikken.

Hier zijn 5 essentiële kenmerken waarop een eersteklas Anvas Guards bewakingsagent alvast geselecteerd wordt:

1. Alertheid

Een goede bewakingsagent is altijd alert en bewust van zijn omgeving. Deze alertheid zien we onder andere weerspiegeld in de snelheid waarmee hij reageert op potentieel gevaarlijke situaties.

2. Eerlijkheid

Omwille van de grote verantwoordelijkheid, moet een goede bewakingsagent uiteraard van nature eerlijk aangelegd zijn en een groot gevoel voor fair play hebben.

3. Goede fysieke conditie

Een algemeen goede fysieke conditie leidt tot mentale alertheid. Daarom heeft de ideale bewakingsagent een gezonde levensstijl.

4. Effectieve communicatievaardigheden

Glasheldere en beleefde communicatie kan de beslissende factor zijn bij het succesvol omgaan met moeilijke situaties. Een goede bewakingsagent weet hoe hij zowel verbaal als non-verbaal efficiënt communiceert. Diezelfde communicatieve vaardigheden stellen de bewakingsagent ook in staat om zorgvuldig en nauwkeurig te communiceren.

5. Verzorgd voorkomen

Een bewakingsagent is vaak de link tussen de klant en het grote publiek. We vinden het dus zeer belangrijk dat een bewaker er verzorgd uitziet. Ook zo weerspiegelt hij zowel het bedrijf of evenement waarvoor hij optreedt als Anvas Guards op een positieve manier.

Van een uitstekende conditie tot sterke communicatieve vaardigheden, van alertheid tot eerlijkheid en vriendelijkheid… redenen bij de vleet waarom we bij Anvas Guards zoveel belang hechten aan de rekrutering van onze agenten. Zo zorgen we er voor dat van bij het begin de geknipte persoon op de juiste plek aan de slag gaat.

Wil je graag meer weten over de bewakingsmogelijkheden bij Anvas Guards? Neem dan snel contact op! We maken graag tijd voor je.

Viervoetige drugpreventie op het werk

Viervoetige drugpreventie op het werk

Viervoetige drugpreventie op het werk

Wist je dat het onder invloed zijn van drugs één van de belangrijkste factoren is die zowel de veiligheid als de gezondheid van werknemers én hun omgeving in gevaar brengen? Zeker als er sprake is van verslaving heeft druggebruik vroeg of laat een negatief effect op de goede werking van jouw bedrijf.

Veiligheid als topprioriteit

Druggebruik veroorzaakt niet enkel problemen in de privésfeer, maar kan ook in een professionele situatie voor niet te onderschatten risico’s zorgen. Iets om absoluut rekening mee te houden. Wanneer er drugs gebruikt worden op het werk of als de effecten ervan doorwerken op de werkvloer, komt jouw verantwoordelijkheid als werkgever onder druk te staan. Eén van de belangrijkste taken van iemand die mensen in dienst heeft, is namelijk om erover te waken dat iedere werknemer zijn job in goede én veilige omstandigheden kan uitvoeren.

Wie, wat, waar?

In de praktijk lijkt het bespreekbaar maken van druggebruik nog maar al te vaak ergens in de taboesfeer te zweven. Soms zijn er zichtbare sporen, maar meestal is druggebruik niet onmiddellijk waarneembaar. De gebruiker zal er namelijk alles aan doen om zijn of haar verslaving voor de buitenwereld te verbergen. Het valt echter niet te ontkennen dat verminderd of problematisch functioneren ten gevolge van druggebruik dikwijls de oorzaak is van arbeidsongevallen. Daarnaast leidt het vaak tot afwezigheden, wat dan weer een bron van - begrijpelijke - stress is voor de collega’s. Hun normale werkorganisatie wordt verstoord en hun werkdruk verhoogt.

Preventie met drugspeurhonden

Een preventief drugsbeleid is hét middel bij uitstek om drugsproblemen op het werk een stap voor te blijven. Of minstens om te voorkomen dat druggerelateerde kwesties zouden verergeren. Onze drugsspeurhonden zijn een betrouwbare en flexibele oplossing voor het snel screenen van werknemers op het gebruik van drugs. Het controleren van jouw werknemers kan met een hond discreet, snel en niet-invasief gebeuren. Dankzij de hulp van goed opgeleide viervoeters hoeft de dagelijkse gang van zaken in jouw bedrijf zelfs niet in het gedrang te komen!

Ben je werkgever en heb je interesse in preventie met drugsspeurhonden? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!

Nieuwe technologieën in de bewakingssector

Nieuwe technologieën in de bewakingssector

Nieuwe technologieën in de bewakingssector

Wist je dat de bewakingssector een enorme groeimarkt met veel potentieel is? Sinds mensenheugenis is bewaking een arbeidsintensieve job waar veel mankracht de norm is. De reden hiervoor is voor de hand liggend: de meeste taken in deze sector vereisen nu eenmaal menselijke aandacht en aanwezigheid. Sinds enkele jaren is dit echter geleidelijk aan aan het veranderen. Dankzij verschillende nieuwe technologieën kunnen bewakingsbedrijven steeds geavanceerder en efficiënter werken en wordt de rol van technologie als ondersteunend middel alsmaar groter. Het hoeft niet te verbazen dat deze evolutie ook een gezonde interesse opwekt bij bestaande en potentiële klanten van bewakingsbedrijven.

Innovatie troef

De afgelopen jaren zijn er verschillende innovaties op technologisch vlak geweest, zoals gezichtsherkenningalgoritmen om crimineel gedrag te monitoren, robots en drones. Al deze technologische uitvindingen kunnen mensen ondersteunen en, in sommige gevallen, bepaalde taken van hen overnemen.

In het begin werden deze innovaties niet altijd even positief onthaald. Ze zouden de privacy ondermijnen en een bedreiging kunnen vormen voor individuen, bedrijven en overheden. Die bekommernis blijft, maar doorheen de tijd hebben ze intussen toch al een meer betekenisvolle rol gekregen in geïntegreerde bewakingsoplossingen en worden ook de voordelen geapprecieerd.

Drones

Eén van de technologieën die regelmatig in beeld komen zijn drones. Op dit moment worden zij voornamelijk ingezet in perimeterbewaking, wat aanzienlijk kostenefficiënter en veiliger is voor bewakingspersoneel. In plaats van een bewaker te laten patrouilleren over het hele gebied of een grote perimeter af te sluiten met een complex netwerk van camera’s en sensoren, kan een 24/7 beschikbare drone langs de rand van een terrein of pand patrouilleren. Als er melding is van een bepaalde bedreiging, kan deze in de meeste gevallen aanzienlijk sneller naar een locatie navigeren dan een persoon. Bovendien kan het voor indringers een zichtbaar afschrikmiddel zijn wanneer het ter plaatse aankomt.

Een bijkomend pluspunt van deze vorm van nieuwe technologie is dat men tegelijkertijd aan inspectie kan doen. Naar gelang het soort technologie, optica of sensoren die op de drone zijn gemonteerd, kan je een schat aan informatie met een ongelooflijke 4K-resolutie verzamelen. Twee vliegen in één klap dus!

Positieve toekomst

Vandaag de dag zijn vooruitstrevende bewakingsbedrijven wereldwijd druk in de weer om nieuwe technologieën op de best mogelijke manier te integreren in hun dagelijkse activiteiten. Het is een proces dat tijd vraagt omwille van de vele afwegingen die er gemaakt moeten worden. Denk daarbij ondermeer aan het wetgevend kader, aansprakelijkheden en privacy.

De toekomst ziet er voor deze nieuwe technologieën in de bewakingssector veelbelovend uit. Er wordt op heel veel vlakken snel vooruitgang geboekt waardoor ze alsmaar beter en efficiënter ingezet kunnen worden. Uiteindelijk zullen zij evolueren tot goed uitgekiende hulpmiddelen die naadloos in het algemeen aanbod en de werking van de betere bewakingsbedrijven geïntegreerd worden. Iets waar we bij Anvas Guards oog voor hebben.

Heb je hieromtrent vragen of bedenkingen? Geef ons even een seintje! We maken graag tijd voor je.

Luchtvracht sneller en efficiënter screenen op explosieven

Luchtvracht sneller en efficiënter screenen op explosieven

Hoe speurhonden en efficiëntie hand in hand gaan

Hier zijn we dan ... In het jaar 2018 ... We hebben laptops haast zo dun als papier, lanceren raketten naar Mars en rijden in auto’s die draaien op elektriciteit of waterstof. En toch kunnen we voor het opsporen van explosieven best nog steeds vertrouwen op de hoogontwikkelde reukzin van onze trouwe viervoeters. Dag in dag uit doen instanties en organisaties wereldwijd hun uiterste best om de veiligheid van vliegtuigpassagiers en luchtvaartpersoneel te verzekeren. Op honden na, is er tot op heden echter niets of niemand in staat om een volledig vliegtuig in een mum van tijd te controleren op de aanwezigheid van explosieven. Of om een pallet luchtvracht grondig te controleren, zonder die te moeten ontmantelen en ergens heen te brengen om te screenen!

60 miljoen ton

We staan er misschien niet meer bij stil, maar is het niet elke dag opnieuw een gigantische prestatie om luchtvracht naar alle uithoeken van de wereld op een kostenefficiënte én veilige manier te verzenden? Wist je dat er in 2017 wereldwijd net geen 60 miljoen ton luchtvracht door de commerciële luchtvaartmaatschappijen alleen al werd vervoerd? (*)

Sneller en efficiënter

Bij de klassieke aanpak wordt de vracht naar het detectiesysteem gebracht, wat een tijdrovende en dure zaak is. Dat kan dikwijls sneller, efficiënter en goedkoper door te kiezen voor het inzetten van speurhonden voor explosieven. Om dat vakkundig aan te pakken zijn onze collega's op vier voeten en hun begeleiders opgeleid door de specialisten van THEM, een absolute referentie op dit vlak.

Door de hond en zijn begeleider naar de te controleren goederen te brengen kan er in veel gevallen een grote winst qua tijd en (kosten)efficiëntie geboekt worden. Anders gezegd: de hond is en blijft een absolute topper op het vlak van mobiliteit en flexibiliteit om luchtvracht te screenen.

Wil je meer weten over het aanbod van EDD dogs bij Anvas Guards? Neem dan snel contact op voor vrijblijvende informatie! Je zal versteld staan.

Evenementenbewaking en professionaliteit: een succesvol duo

Evenementenbewaking en professionaliteit: een succesvol duo

Evenementenbewaking en professionaliteit: een succesvol duo

Eerst en vooral kan je je de vraag stellen: wat is de juiste definitie van een evenement? Het is een gebeurtenis die verplaatsbaar is en waarbij muziek, kunst, cultuur, sport, religie, wetenschap, of een combinatie daarvan, centraal staat. Meestal is een evenement voor iedereen toegankelijk, al organiseren bedrijven vaak privé-evenementen. Er zijn kleine, grote, terugkerende en eenmalige evenementen; van lokale markten, beurzen en festivals tot Olympische Spelen, wereldkampioenschappen en internationale tentoonstellingen. Wist je trouwens dat het Maha Kumbh-festival in India het grootste evenement ter wereld is? Tijdens dit religieus festival komen maar liefst 100 miljoen (!) Hindoes samen om in de Ganges en Yamuna te baden. (*)

Voor de meeste mensen heeft het woord evenement een prettige bijklank. We denken dan aan een groep mensen in een ontspannen en aangename sfeer. En dat is net wat een evenement hoort te zijn: leuk, rustgevend en zorgeloos!

Risico’s

Organisatoren kunnen ervan meespreken: de organisatie van een evenement brengt onvermijdelijk bepaalde risico’s met zich mee. Zo kan een evenement geteisterd worden door een diefstallenplaag of vandalisme, er kunnen lichamelijke ongevallen gebeuren en ook terreur is de laatste jaren niet meer weg te denken. Denk maar aan enkele spijtige gebeurtenissen uit het recente verleden, zoals de ontploffingen vlak voor het Ariana Grande concert in Manchester en de bomaanslag aan de aankomst van de marathon in Boston. Ook de schietpartij in Orlando, waar een gewapende man meer dan 50 mensen doodde aan een nachtclub, en de verijdelde aanslag tijdens de halve marathon van Berlijn begin april staan nog vers in ons geheugen gegrift. Zulke gebeurtenissen hebben ervoor gezorgd dat bewaking, nog meer dan vroeger, een belangrijk aspect van evenementenorganisatie is geworden.

Als organisator van een evenement ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van jouw gasten. Het maakt hierbij niet uit of het om veel of weinig mensen gaat: veiligheid moet in alle omstandigheden een absolute topprioriteit zijn!

Het nut van professionals

Eén van de belangrijkste vragen die je jezelf als evenementenorganisator dan ook kan stellen, is hoe je de beveiliging van jouw evenement naar een hoger niveau kunt tillen. Het antwoord is eenvoudig: door een locatie en een infrastructuur aan te bieden die van A tot Z in het teken staan van veiligheid.

Professionaliteit is in dit geval een doorslaggevende factor. Door voor professionals te kiezen, verkleint u de kans op incidenten. Een ervaren veiligheidsteam kan onder andere een toegangscontrole organiseren om gevaarlijke goederen te onderscheppen, in- en uitgangen en nooduitgangen vrijhouden en met speciaal opgeleide speurhonden op zoek gaan naar explosieven. En mocht er toch iets mis gaan, zijn er mensen aanwezig die exact weten hoe ze moeten reageren..

Bovendien is het voor het succes van jouw evenement cruciaal dat je naast een veilige, ook een gastvrije omgeving creëert. Daarom zal een goede bewakingsfirma veiligheid keer op keer combineren met discretie en vriendelijkheid.

Onder andere door de verhoogde veiligheidsrisico’s, is een evenement organiseren anno 2018 niet meer hetzelfde als pakweg 25 jaar geleden geleden. Maar mits een doordachte en professionele aanpak is het zeker haalbaar om een onvergetelijk evenement in een veilige én prettige sfeer te organiseren. Gelukkig maar!

Organiseer jij ook een evenement en is veiligheid voor jou een topprioriteit? Contacteer Anvas Guards voor meer informatie over ons ruim aanbod aan bewakingsmogelijkheden!

(*) Bron:https://www.newsgram.com/kumbh-mela-one-of-the-greatest-pilgrimages-in-the-world/

 

Het neusje van ... de hond!

Het neusje van ... de hond!

Het neusje van … de hond!

Wist je dat honden beschouwd worden als ‘s werelds meest effectieve bomdetectoren? Uit talloze onderzoeken is gebleken dat anno 2018 geen enkele machine of technologische vooruitgang succesvoller is in het detecteren van explosieven dan een hond! (*) Ondanks de technologie die ter beschikking staat, blijft de ‘klassieke’ hondenneus dus een ongekend waardevol instrument. In een wereld waarin de terreurdreiging nog nooit zo groot is geweest, is één van de logische gevolgen dat explosieven speurhonden een essentieel onderdeel zijn geworden van de eerste verdedigingslinie tegen vastberaden terroristen.

‘Gelaagd’ snuiven

Explosieven speurhonden zijn honden die, zoals de naam al doet vermoeden, doelgericht getraind worden voor het opsporen van verschillende types explosieven en samenstellingen. Een goede explosievenhond kan minstens 12 basisstoffen en meerdere combinaties opsporen, is uiterst gehoorzaam en beschikt over een goede wisselwerking met de begeleidende bewakingsagent.

Wat honden zo uniek en waardevol maakt, is dat ze een geur niet alleen kunnen herkennen, maar ook onderscheiden. Zelfs als die geur gemaskeerd wordt door een andere geur! Dit komt omdat honden in verschillende lagen ruiken, waardoor ze individuele ingrediënten apart kunnen detecteren. Handig wanneer een misdadiger zijn explosieven probeert te verbergen door er bewust een andere geur aan toe te voegen!

Verschillende vliegen in één klap

Bij traditionele detectiesystemen moeten de goederen naar het detectiesysteem gebracht worden. In dit geval gaat het opsporingssysteem, de begeleider met de hond, naar de goederen toe. Dit betekent een enorme winst op het vlak van tijd en efficiëntie!  

Door het inzetten van explosieven speurhonden op een bepaalde locatie, krijgen aanwezigen bovendien een vergroot veiligheidsgevoel én worden potentiële criminelen afgeschrikt. Deze laatsten zijn zich er namelijk maar al te goed van bewust dat explosievenhonden in staat zijn om bepaalde stoffen, die ze op dat moment bij zich hebben of die ze van plan zijn in te zetten, op te sporen. Van een afknapper gesproken...

Onbeperkte mogelijkheden

In een wereld waar ‘tijd geld is’, zijn explosievenhonden een flexibele en kostenefficiënte beveiligingsoplossing. Dit type speurhonden kan zowel preventief als reactief ingezet worden op verschillende soorten locaties, waaronder (lucht)havens, grote evenementen en overheidsgebouwen. Aan jou de keuze!

Op het vlak van explosieven detectie is de neus van de hond… Het neusje van de zalm! Wil jij ook meer weten over het aanbod van explosievenhonden bij Anvas Guards? Neem dan snel contact op!

(*) https://newatlas.com/dog-sniffer-bomb-detector/46747/

Bewaking van ambassades in een wereld vol verandering.

Bewaking van ambassades in een wereld vol verandering.

Bewaking van ambassades in een wereld vol verandering

Het is waarschijnlijk geen verrassing: de wereld evolueert onophoudelijk en zal dat altijd blijven doen. Het valt echter niet te ontkennen dat dit de laatste jaren in een duizelingwekkend tempo gebeurt. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar sneller dan ooit op, grenzen vervagen en er is sprake van een constante terreurdreiging. Door deze voortdurende veranderingen staat ook de bewakingssector voor enkele interessante uitdagingen. De bescherming van ambassades is daar een mooi voorbeeld van. Deze instellingen springen namelijk in het oog van terroristen en andere schurken. Maar… Hoe komt dit eigenlijk?

Symbolisme troef

Een ambassade is een diplomatieke afvaardiging van een land in een ander land. Helaas zijn zij door hun politieke functie en herkenbaarheid een geliefd doelwit van misdadigers. Dit geldt zeker voor landen die militaire operaties uitvoeren of waar activisten op een gewelddadige manier een specifieke verandering tot stand willen brengen. Een geslaagde aanval op of schade aan een ambassade wordt dan ook beschouwd als een symbolische daad tegen dat land in kwestie. Zo liggen de aanslagen op de Amerikaanse ambassade in Tanzania, Kenia en Jemen, de bomaanslag op de Australische ambassade in Jakarta en de belegerde ambassades in het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Colombia bij iedereen nog vers in het geheugen.

Focus op ontrading en discretie

Omwille van hun symbolische karakter en de daaraan verbonden risico’s, worden de meeste ambassades intussen op één of andere manier beveiligd. De ene waarschijnlijk al doeltreffender dan de andere.

In ieder geval zijn er in deze context twee belangrijke aandachtspunten.

  1. Ontradend effect van efficiënte bewaking

Het klopt dat één enkele bewakingsagent geen 10-koppige bende of een doorwinterde terrorist zal kunnen tegenhouden. Een goed doordacht en toegepast bewakingsplan heeft daarentegen wél een sterk ontradend effect op personen met slechte bedoelingen. Bovendien heeft efficiënte bewaking een fijn neveneffect: een vergroot veiligheidsgevoel! De algemene sfeer verbetert, iedereen ontspant en de mensen die je graag ziet komen, komen sneller terug.

  1. Discretie

Als je het veiligheidsrisico in en rond een ambassade wilt beperken, moet deze op één of andere manier beschermd worden. De uitdaging is om dit te realiseren zonder er een versterkte en onaantrekkelijke burcht van te maken waar niemand graag tijd doorbrengt.

Ook gasten en ambassademedewerkers lopen door het diplomatieke of politieke karakter van hun functie een verhoogd risico. Bij het opstellen van een integraal bewakingsplan moet dus ook de bescherming van personen en ambtswoningen de nodige aandacht krijgen.

Het ultieme streefdoel? Het bepalen van het juiste evenwicht tussen geoptimaliseerde bewaking en discretie om zo de veiligheidsrisico’s op een gerichte en onopvallende manier te beperken. Hierbij mag de dagelijkse gang van zaken niet verstoord worden zodat bezoekers en medewerkers hun werk in optimale omstandigheden kunnen blijven uitvoeren.

Wil ook jij de veiligheid van je medewerkers en eigendommen garanderen? Twijfel dan niet en contacteer Anvas Guards voor meer informatie over onze ruime waaier aan bewakingsmogelijkheden!

Wat betekent de nieuwe wet private en bijzondere veiligheid voor burgers en bewakingsagenten?

Wat betekent de nieuwe wet private en bijzondere veiligheid voor burgers en bewakingsagenten?

De betekenis van de nieuwe wet voor burgers en bewakingsagenten

De in de vorige twee artikels besproken nieuwe wet heeft niet alleen gevolgen voor de lokale overheden. Ook burgers zullen meer te maken krijgen met bewakingsagenten, en deze laatsten hebben nu meer en duidelijk omschreven bevoegdheden.

Welkom en ... tot ziens!

Burgers hebben voornamelijk aan de in- en uitgang van bedrijven en evenementen een grote kans om bewakingsagenten tegen te komen. Private bewakingsagenten mogen aan de ingang van de plaats die ze bewaken, kledij en bagage van bezoekers controleren. Hierbij moeten ze wel strikte regels volgen en mag de identiteit uitsluitend gecontroleerd worden aan de ingang van niet-publiek toegankelijke plaatsen. De toegang mag geweigerd worden aan personen die zo’n controle weigeren, de locatie willen betreden zonder toelating, geen toegangsbewijs hebben, het goede verloop van het evenement kunnen verstoren of de veiligheid in het gedrang brengen. In geen enkel geval mag er geweld of dwang gebruikt worden en ook directe of indirecte discriminatie is niet toegelaten. Enkel iemand die op heterdaad betrapt is, mag door bewakingsagenten in bedwang gehouden worden tot de komst van de politie. Komt deze niet binnen de twee uur opdagen, zit er niets anders op dan de verdachte opnieuw vrij te laten. Ook aan de uitgang van winkels, bedrijven, instellingen of werkplaatsen mogen controles uitgevoerd worden, weliswaar onder bepaalde voorwaarden.

En u bent …?

Bewakingsagenten zijn in alle omstandigheden verplicht om een uniform en een zichtbare en leesbare identificatiekaart te dragen. Bovendien mogen zij geen fooien of andere beloningen ontvangen, zelfs niet in het uitgaansmilieu. De uitbreiding van hun potentieel takenpakket kwam reeds in een vorig artikel aan bod. Daarnaast voorziet de nieuwe wet drie soorten bevoegdheden voor bewakingsagenten:

  1. Generieke bevoegdheden, die gelden bij de uitoefening van bewakingsactiviteiten en in alle omstandigheden van toepassing zijn. Het verplichte uniform en het verbod op dwang en geweld zijn hiervan enkele voorbeelden.
  2. Activiteitsgebonden bevoegdheden, voor specifieke activiteiten. Zo is er een onderscheid tussen de bevoegdheden van een winkelinspecteur en deze van een bewakingsagent die een geldtransport begeleidt.
  3. Situationele bevoegdheden, voor bewakingsagenten op specifieke plaatsen of in bepaalde situaties. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor gewapende bewaking, het inzetten van mobiele camera’s of het gebruik van opsporingsmiddelen om verborgen personen te detecteren.

Het is duidelijk dat de sector van de private veiligheid dankzij de nieuwe wet een volwaardige rol krijgt in een modern en duidelijk kader. De opgebouwde kennis kan hierdoor geïntegreerd worden in een globaal veiligheidsbeleid en de extra bevoegdheden voor private veiligheidsfirma’s kunnen politiediensten meer ademruimte geven. Wij kijken alvast reikhalzend uit naar het verdere verloop van de uitvoering en toepassing van deze wet!

Interesse in de verschillende bewakingsmogelijkheden van Anvas Guards? Aarzel niet en neem contact met ons op!

De nieuwe wet private en bijzondere veiligheid. Wat als lokale overheid?

De nieuwe wet private en bijzondere veiligheid. Wat als lokale overheid?

In het vorige blogartikel kwam de langverwachte inwerkingtreding van de nieuwe wet op de private en bijzondere veiligheid aan bod. Intussen zijn we met veel enthousiasme het nieuwe jaar ingedoken en zal 2018 voor onze sector het jaar zijn van de verdere uitvoering van deze nieuwe wet. De lokale overheden hebben in deze context een belangrijke taak, aangezien het nog altijd de burgemeester van een gemeente of stad is die bevoegd is voor het verzekeren van de openbare orde en veiligheid op zijn grondgebied. Maar wat houdt deze specifieke rol voor de lokale overheden eigenlijk in?

  1. Professionalisme

Voor een goede handhaving van de veiligheid is professionalisme een absolute must. De belangrijkste taak voor de lokale overheden is dan ook om erover te waken dat elk privaat toezicht gebeurt in overeenstemming met de wet op de private veiligheid. Zo moeten zij controleren of de bewaking van evenementen wordt uitgevoerd door professionele ondernemingen en personen die in het bezit zijn van een vergunning van de overheid. Verenigingen die slechts af en toe een evenement organiseren, mogen zelf instaan voor de bewaking op een door hen georganiseerd evenement. Hierbij mogen ze wel geen winst nastreven, de personen die ingezet worden mogen geen geld, fooi of beloning ontvangen en de activiteit mag maximaal viermaal per jaar uitgevoerd worden.

  1. Betalend parkeren

Wist je dat het de lokale overheid is die de toelating geeft in verband met het beheer van het betalend parkeren? Heel wat steden en gemeenten sluiten voor zulk beheer een overeenkomst af met een gespecialiseerde private firma. De concessiehouder kan deze controles vervolgens uitbesteden aan een bewakingsfirma die over de nodige vergunningen beschikt. Men kan er echter ook voor kiezen om deze controles door eigen werknemers te laten uitvoeren. Hiervoor heeft men wel de toelating van de lokale overheid nodig; het is de burgemeester die hier in samenspraak met zijn korpschef over beslist.

  1. Extra ondersteuning

Tenslotte voorziet de nieuwe wet in een uitbreiding van de mogelijkheden van bewakingsactiviteiten op de openbare weg. Tijdelijk en in uitzonderlijke omstandigheden kan op de openbare weg een perimeter worden ingesteld waarbinnen een private firma bewakingsactiviteiten mag uitvoeren. In deze situatie is het de gemeenteraad die de grootte van deze perimeter bepaalt. Het doel van deze maatregel? De opdrachten van politie- en hulpdiensten vergemakkelijken.

De sector van de private veiligheid heeft doorheen de jaren een bijzondere expertise opgebouwd waarmee ze nu een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren. Dankzij deze nieuwe wet is de private bewakingssector een meer dan volwaardige partner geworden in de algemene veiligheidswereld. Het is echter duidelijk dat ook de rol van de lokale overheid cruciaal blijft. Door een goede samenwerking van de openbare en de private sector kan de veiligheid er alleen maar op vooruit gaan in België!

Verder zijn er ook gevolgen voor burgers en bewakingsagenten. Deze komen in een volgend artikel aan bod.

En nu?

Vertegenwoordig je een lokale overheid en wil je graag advies? Neem dan zeker even contact met ons op. We helpen je graag verder.

De private bewakingssector in het nieuw

De private bewakingssector in het nieuw

Eindelijk is het zover. De nieuwe wet op de private en bijzondere veiligheid, die op 8 juni in het parlement goedgekeurd werd, is van kracht. De oude wet dateerde van 10 april 1990 en was door de steeds veranderende wereld en omstandigheden dringend aan vervanging toe. De private bewakingssector van vandaag is namelijk niet meer te vergelijken met deze van enkele jaren geleden.

Structuur? Structuur!

De oude wet werd in de loop van de jaren maar liefst 20 keer aangepast. Met als gevolg een ingewikkelde en moeilijk leesbare tekst waar het overzicht en de logica ver te zoeken waren. In plaats van een zoveelste wetswijziging, werd er daarom gekozen voor de opbouw van een volledig nieuwe wet met duidelijk omschreven begrippen, activiteiten en sectoren. Hoewel het werk nog niet helemaal af is en er nog heel wat uitvoeringsbesluiten genomen moeten worden, is de nieuwe wet een solide basis waarin de meest noodzakelijke basisregels vervat zijn.

Ademruimte voor de politie

Dankzij deze nieuwe goed opgebouwde wet kan de private bewakingssector bepaalde taken overnemen van de politiediensten. Het gaat hierbij voornamelijk over preventieve maatregelen; geweld en dwang mogen nog steeds uitsluitend door politiediensten gebruikt worden. Deze nieuwe wet geeft de private bewakingssector de mogelijkheid om in de toekomst een meer prominente en duidelijk omschreven rol in het veiligheidsbeleid in te nemen. Uiteindelijk hebben de publieke en de private veiligheidssector hetzelfde doel, en dat is het verzekeren van de veiligheid van de burger.

Bewakingsagenten met een plus

Bewakingsagenten mogen vanaf nu iedereen bij de ingang van een bedrijf of een evenement onderwerpen aan een toegangscontrole in de vorm van een oppervlakkige betasting van kledij en een visuele controle van handtassen. Op meer kwetsbare plaatsen zoals luchthavens of nucleaire sites, mogen zij ook de bagage en voertuigen doorzoeken. Verder kunnen ze de identiteit controleren van bezoekers van niet-publieke plaatsen en mogen ze gebouwen en terreinen controleren op de aanwezigheid van drugs, wapens, explosieven of spionageapparatuur. Tenslotte kunnen privé-bewakingsagenten technische bijstand aan politiediensten verlenen door bijvoorbeeld drones of camera’s te besturen en mogen zij onder toezicht van de politie beelden bekijken die afkomstig zijn van camera’s op de openbare weg. De bevoegdheid om effectief ergens in te grijpen, blijft echter in handen van de politie.

Morgen

Eén ding is zeker: de wereld staat niet stil en zal blijven evolueren. Hierdoor zullen de bevoegdheden en de noden van de sector regelmatig opnieuw geëvalueerd moeten worden. Deze nieuwe wet voorziet alvast in een langverwacht modern kader voor een betere samenwerking tussen de publieke en private veiligheidssectoren.

In een volgend artikel komen de gevolgen van deze wet voor de lokale overheden, burgers en bewakingsagenten en -sector wat uitgebreider aan bod.

Wil je graag meer informatie over de nieuwe mogelijkheden? Neem dan gerust even contact op. We staan klaar voor je!

Honden met een missie

Honden met een missie

Geen dier ter wereld staat zo dicht bij ons als de hond. Honden worden niet toevallig liefkozend omschreven als “de beste vriend van de mens”. Eeuwen geleden kwam men er al achter dat deze viervoeters voor verschillende doeleinden kunnen worden ingezet. Naast reddings-, waak-, trek-, jacht- en hulphonden zijn ook speurhonden een belangrijke categorie. Zij worden getraind voor het opsporen van bepaalde substanties zoals explosieven, drugs, kanker, bedreigde diersoorten, brandversnellers, bedwantsen en geld. Zodra iets een geur heeft, kan het door een daartoe opgeleide hond opgespoord worden!

Macro wat?

Wist je dat een hond een ‘macrosmaat’ is? Dat is de benaming voor een dier met een zeer goed ontwikkeld reukvermogen. Al na twee dagen na de geboorte is de neus van een hond werkzaam. Het is ook het zintuig dat het langst actief blijft wanneer de hond ouder wordt; zijn gehoor en soms ook zijn zicht gaan achteruit, maar de neus blijft optimaal functioneren.

95% accuraat

Onderzoek heeft uitgewezen dat een goede combinatie van begeleider en hond maar liefst 95% accuraat is. Ondanks alle technologische en andere hulpmiddelen die de mens ter beschikking heeft, wordt de speurhond wereldwijd steeds vaker ingezet bij het opsporen van specifieke stoffen. In de huidige context van quasi permanente terreurdreiging, hoeft het dan ook niet te verbazen dat de vraag naar speurhonden op dit ogenblik groter is dan het aanbod.

10.000 euro

Het diploma van speurhond krijg je niet zomaar. Er is een voorkeur voor Duitse herders, Mechelse herders, Hollandse herders, Boxers, Labrador Retrievers, Bloedhonden, Springer Spaniels, Reuze Schnauzers, Beagles of Rottweilers om tot speurhond opgeleid te worden. Hoewel er soms ook succesvolle speurhonden uit asielen worden geadopteerd, worden pups meestal zorgvuldig geselecteerd bij erkende fokkers. Hierna worden ze op vrijwillige basis in gezinnen geplaatst om volledig te socialiseren. Hun training start wanneer ze tussen de 12 en 36 maanden oud zijn en verdere tests met succes hebben afgerond. Honden die opgeleid worden voor het zoeken naar drugs en explosieven, hebben gemiddeld 180 tot 200 trainingsuren nodig. De prijs voor een volledig getrainde hond ligt trouwens rond de 10.000 euro!

Hechte band

Meestal heeft een speurhond een vaste begeleider. Een goede match van mens en dier is trouwens de beste basis voor succes. Vaak maakt de hond ook deel uit van het gezin van de begeleider en gaat hij na de werkuren gewoon mee naar huis. Dit maakt de band nog hechter; er is al vaak bewezen dat ze voor elkaar door het vuur gaan. De meeste speurhonden hebben een actieve carrière van 8 tot 10 jaar. Hierna mogen ze met pensioen, meestal in het vertrouwde gezin van hun begeleider. 

Honden zetten keer op keer ongelooflijke prestaties neer dankzij hun uitzonderlijk reukorgaan. Wil je meer weten over het aanbod van explosieven- en drugshonden bij Anvas Guards? Neem dan snel contact met ons op!

4 nuttige bewakingstips voor bedrijfsleiders

4 nuttige bewakingstips voor bedrijfsleiders

Terrorisme is de laatste jaren een brandend actueel onderwerp. Ook bij de private sector is er het besef gekomen dat zij door terroristische organisaties geviseerd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de brieven met toxische producten die naar verschillende instanties gestuurd werden of de recente incidenten in kerncentrales. Wat kan jij als bedrijfsleider doen om je bedrijf hiertegen te beschermen?

Tip 1: Bewustwording

Zorg ervoor dat veiligheid een duidelijke plaats krijgt in het dagelijkse bedrijfsleven. Leer werknemers risico’s inschatten, stimuleer veiligheidsreflexen en doe aan sensibilisatie via verschillende kanalen: posters, e-mail, intranet,...

Tip 2: Kwaliteitscontroles

Organiseer op regelmatige basis kwaliteitscontroles in de verschillende fasen van het productieproces. Het inplannen van zulke controles kan op zich al een ontradend effect hebben. Moest er toch manipulatie in het spel zijn, kan dit vaak al in een vroeg stadium ontdekt worden zonder al te verregaande gevolgen.

Tip 3: Ordelijke infrastructuur

De kans is groot dat ongewenste indringers sneller opgemerkt zullen worden bij goed gestructureerde en ordelijke bedrijven. Denk hierbij ook aan goede verlichting en een beperking van het aantal in- en uitgangen. Vermijd situaties waarin klanten, bezoekers en leveranciers ongezien het bedrijfsterrein kunnen betreden. De meest effectieve manier is om het onthaal aan een receptie te laten gebeuren. Wanneer er geen receptie is, kan er gekozen worden voor een camerasysteem aan de ingang.

Tip 4: The key is key!

Sleutelbeheer en -management zijn cruciaal in de beveiliging van een bedrijf. Beslis welke ramen, deuren en kasten een slot moeten hebben, wanneer het bedrijf geopend en gesloten moet worden, wie welke ruimtes mag betreden, wie de sleutels bewaart en op welke plaats, welk type slot gebruikt wordt en wat de exacte procedure is voor het afsluiten van het bedrijf. Beperk daarnaast het aantal personen dat over een sleutel beschikt, stel een onmiddellijke meldingsplicht in bij verloren sleutels en laat werknemers die een sleutel hebben een document tekenen bij ontvangst.

De kwetsbaarheid van de bedrijfswereld ligt in het feit dat zij door terroristen gezien kunnen worden als middel en/of als doel. Het is niet ondenkbaar dat bedrijven het mikpunt van personen of organisaties met slechte bedoelingen kunnen worden. Gelukkig kunnen degelijke preventieve maatregelen en een algemene bewustwording bij het personeel je wel een groot voordeel geven.

Ben jij bedrijfsleider? Contacteer Anvas Guards voor meer informatie over de mogelijkheden tot het bewaken van jouw bedrijfsterrein!

Happy shopping!

Happy shopping!

In een ideale wereld hadden we het graag anders gezien, maar helaas is winkelcriminaliteit een dagelijkse realiteit voor supermarkten, kleine en grote winkelketens en shoppingcentra. Allemaal krijgen ze vroeg of laat te maken met diefstal en vandalisme. Tussen 2000 en 2016 is het aantal winkeldiefstallen met maar liefst 35% toegenomen! (*) Dalende omzetcijfers en onaangename ervaringen voor bezoekers en personeel zijn het onvermijdelijke resultaat. Anvas Guards wil samen met winkeleigenaren deze tendens ombuigen om opnieuw aantrekkelijke en veilige winkelomgevingen te creëren.  

Klassieke winkelbewaking

In een retailomgeving zijn er verschillende soorten bewaking mogelijk. Eerst en vooral is er de ‘klassieke’ winkelbewaking, waarbij bewakingsagenten in uniform discreet een oogje in het zeil houden. Hun aanwezigheid alleen al heeft een preventief effect, maar als er problemen zijn of iemand probeert toch iets te ‘lenen’, kunnen en zullen ze ook op een correcte manier ingrijpen.

Samen sterk

Indien er in een bepaalde straal meerdere retailers zijn, kan er gekozen worden voor een gezamenlijke winkelbewaking. Hierbij worden verschillende winkels tegelijk door een bewakingsagent in het oog gehouden. Net zoals bij de ‘klassieke’ winkelbewaking, ligt de nadruk hier op preventie maar kan de bewakingsagent ook tussenkomen waar nodig.

Sherlock Holmes

Tenslotte kan je winkeldetectives inzetten. Dit zijn bewakingsagenten in burgerkleding die personen observeren en hen staande houden op het moment dat ze de winkel verlaten zonder betaald te hebben.

Onze bewakingsagenten weten perfect hoe ze met verschillende soorten situaties, conflicten en zelfs agressie moeten omgaan. Zij werden zorgvuldig geselecteerd, beschikken over de noodzakelijke diploma’s en hebben bijkomende trainingen gevolgd.

Voor Anvas Guards gaat het niet enkel over bewaking; ook service dragen wij hoog in het vaandel. Al onze agenten zijn speciaal getraind om ten allen tijde hartelijk, correct en attent te zijn. Zodat die ideale wereld toch een beetje realiteit wordt!

Ben je benieuwd wat Anvas Guards voor jouw zaak kan betekenen? Aarzel dan niet en contacteer ons vandaag nog!

(*) Bron: Criminaliteitsstatistieken Federale Politie

Who let the dogs out?

Who let the dogs out?

Het is niet verrassend dat de vraag naar bewaking met honden de laatste jaren is gestegen. Honden beschikken namelijk over een aantal zeer goed ontwikkelde zintuigen. Zo zijn de ogen van een hond platter dan die van de mens en gevoeliger voor licht en beweging. De ogen staan ook steeds ver uit elkaar, waardoor de hond in vergelijking met de mens een veel beter zijwaarts blikveld heeft. Zelfs de kleinste bewegingen ontgaan hem niet. Ook hun oren zijn bijzonder gevoelig; honden horen tot vier maal beter dan de mens en kunnen binnen de 0,06 seconden een geluidsbron lokaliseren. Over welk ras het ook gaat, bij honden is het reukvermogen met voorsprong het best ontwikkelde zintuig. Een hond heeft gemiddeld 200 miljoen receptoren in zijn reukslijmvlies, wat maar liefst 40 keer zoveel is als de mens. Een indringer kan zich misschien wel verstoppen voor een bewakingsagent, maar niet voor een hond!

Demotivatie

Door gebruik te maken van de natuurlijke en aangeleerde eigenschappen van een hond in combinatie met de kennis en ervaring van zijn begeleider, worden mensen met slechte bedoelingen al in een vroeg stadium ontmoedigd. Een ongewenste gast zal wel twee keer nadenken als hij ziet dat een bepaalde locatie met honden bewaakt wordt. De keuze voor hondenbewaking is een preventieve maatregel met een afschrikkend signaal en verlaagt de kans op inbraken en vandalisme aanzienlijk.

Polyvalente viervoeters

Bewakingshonden zijn breed inzetbaar en getraind om snel verdachte zaken op te merken. Net daarom is bewaking met honden perfect mogelijk op verschillende types locaties. Denk bijvoorbeeld aan bouwterreinen, evenementen, beurzen en tentoonstellingen. Hondenbewaking is niet mogelijk in afgesloten ruimtes die publiek toegankelijk zijn, zoals supermarkten en banken. Na sluitingstijd is deze vorm van bewaking dan weer wel toegestaan. Ook speuren naar explosieven behoort tot de mogelijkheden. Binnenkort laat de wetswijziging Private veiligheid ook toe om naar narcotica te zoeken.

De ideale match

In tegenstelling tot wat velen denken, zijn bewakingshonden niet agressief. Integendeel: ze zijn sociaal, zeer alert en ontzettend gehoorzaam aan hun begeleider. Hét cruciaal element is de juiste match van begeleider en hond. De bewakingsagenten dienen speciaal opgeleid te zijn en ook de honden moeten specifiek voor dit doel geselecteerd en getraind worden. Wist je trouwens dat er slechts een beperkt aantal rassen in aanmerking komen om bewakingshond te worden? Bij Anvas Guards zijn alle begeleiders én honden streng geselecteerd en in het bezit van de nodige certificeringen.

Wil je meer weten over de diensten met hondenbewaking die Anvas Guards aanbiedt? Aarzel dan niet en neem contact op!

Waar is dat feestje?

Waar is dat feestje?

Evenementen organiseren anno 2017; het is nogal wat! Wie een festival, event of kerstmarkt wilt organiseren, staat uiteraard ook in voor de veiligheid van de - veelal vele - bezoekers. Dit aspect heeft de laatste jaren noodgedwongen een extra dimensie gekregen door de wereldwijde terreurdreiging. Denk maar aan de fatale incidenten in de Bataclan in Parijs, op de kerstmarkt in Berlijn en op de boulevard in Nice.

Hieronder geven we enkele nuttige aandachtspunten, maatregelen en tips voor organisatoren van zulke evenementen. 

1. Gescreende bewakingsagenten

Indien organisatoren een privaat bedrijf willen inhuren om de veiligheid op hun evenement te waarborgen, zijn zij verplicht te kiezen voor een vergunde bewakingsonderneming. De bewakingsagenten van deze vergunde bedrijven zijn allemaal gescreend door de FOD Binnenlandse zaken en enkel zij mogen bewakingstaken uitvoeren. Hierbij gaat het dan voornamelijk over het vrijhouden van nooduitgangen, toegangen, backstage en persoonscontroles. De bewakingsagenten mogen ook fouilleren. Deze controles mogen enkel als doel hebben wapens of gevaarlijke voorwerpen op te sporen en moeten gebeuren door bewakingsagenten van hetzelfde geslacht als de gecontroleerde persoon. Deze toegangscontrole bestaat uit een oppervlakkige betasting van de kledij en de voorwerpen die de gecontroleerde persoon op of bij zich draagt. Hij moet deze zélf voorleggen; een bewakingsagent mag dus niet zelf de handbagage of kledingzakken doorzoeken of ledigen. Tenslotte mag er ook geen enkele vorm van dwang gebruikt worden. Indien een persoon een controle weigert, kan hem wel de toegang tot het evenement geweigerd worden.

2. Medewerkers met focus

Het is de plicht van de initiatiefnemers om de aandacht van hun medewerkers te vestigen op algemene veiligheidsmaatregelen, verdachte gedragingen en achtergelaten pakketten. Medewerkers van het evenement kunnen best goed herkenbaar gemaakt worden door bijvoorbeeld een fluohesje te dragen. Voordat het evenement van start gaat, moet je als organisator ook duidelijke afspraken maken met de veiligheidsverantwoordelijke over specifieke procedures zoals evacuatie en alertheid.

3. Beperk het aantal ingangen

Als er een toegangscontrole voorzien is, baken je de locatie waar het evenement plaatsvindt goed af en beperk je het aantal ingangen. Om te vermijden dat bezoekers nukkig worden, communiceer je best op voorhand dat vertragingen aan de ingang mogelijk zijn omwille van strengere controles. Hierbij kan je ook de nadruk leggen op het feit dat deze controles nuttig zijn voor de algemene veiligheid van zowel bezoekers en als medewerkers.

Gelukkig heeft de actuele terreurdreiging ons er niet van weerhouden om evenementen te organiseren en plezier te beleven. Maar het heeft ons wel verplicht om extra aandacht te besteden aan bewaking en veiligheid. Anvas Guards is een expert in het bewaken van onder andere evenementen en festivals. Wens je meer informatie over onze bewakingsmogelijkheden? Neem dan snel contact op!

Vijf eenvoudige tips tegen winkeldiefstal

Vijf eenvoudige tips tegen winkeldiefstal

21.343! Dat is het officieel aantal winkeldiefstallen dat in 2016 in België werd geregistreerd (*). Dit soort diefstallen zijn een onderschat en moeilijk te bestrijden fenomeen. Een winkeldief heeft namelijk geen specifieke karakteristieken en zijn technieken evolueren voortdurend. Ook de gestolen goederen variëren: sommige dieven gaan resoluut voor electronica, terwijl anderen liever schoonheidsproducten ontvreemden. Gelukkig zijn er enkele eenvoudige gewoonten die winkeluitbaters en hun personeel kunnen aanleren om op een goedkope manier preventief op te treden tegen diefstal.

Tip 1: Wees zichtbaar

Zorg ervoor dat klanten bij het binnenkomen vriendelijk begroet worden en maak hierbij steevast oogcontact. Plaats medewerkers strategisch in de winkel zodat bezoekers overal gezien worden. Winkeldieven zijn bang om betrapt te worden en kijken regelmatig om zich heen. Zodra je een verdacht persoon spot, kan je hem op een vriendelijke manier benaderen en aanspreken, zodat hij weet dat hij gezien is. Confrontatie is op dit moment zeker niet nodig!

Tip 2: Bespreek geen pauzetijden in de winkel

Dit lijkt logisch, maar wordt in de praktijk wel eens vergeten. Bespreek op de werkvloer en in het bijzijn van klanten niet wie wanneer pauze neemt. Winkeldieven slaan namelijk het liefst toe op momenten dat er minder personeel in de winkel aanwezig is. Zij zullen je dus dankbaar zijn voor deze extra informatie. 

Tip 3: Codetaal

Wees creatief en spreek onderling codes af wanneer je elkaar voor iets of iemand wilt waarschuwen. Dit kan door een bepaalde aankondiging te doen via het omroepsysteem, een sms met een code te versturen of een (subtiele) lichaamsbeweging te maken die je collega’s via het camerasysteem zullen opmerken.

Tip 4: Sleutelmanagement

In het geval van sleutels geldt “hoe minder hoe liever”. Duidt maximaal twee personen aan die een sleutel mogen hebben van de deur en de kluis. Gebruik niet-dupliceerbare sleutels en bewaar ze op een door iedereen gekende plaats. Je weet maar nooit; moest er een overvaller met geweld dreigen, weet elke medewerker de sleutel tenminste liggen. Objecten stellen namelijk niets voor in vergelijking met een mensenleven!

Tip 5: Wees aandachtig!

Leer om een specifiek type boodschappentassen te herkennen die winkeldieven maar al te graag gebruiken. Dit zijn vaak grote tassen die aan de binnenzijde bedenkt zijn met aluminiumfolie. De folie zorgt ervoor dat het detectiepoortje de gestolen goederen niet kan waarnemen.

Door deze eenvoudige tips dagelijks toe te passen, kan je als winkeluitbater waarschijnlijk al heel wat diefstallen voorkomen. Wil je ook graag de verschillende opties voor winkelbewaking kennen die Anvas Guards aanbiedt? Neem dan zeker contact op!

(*) Bron: Criminaliteitsstatistieken Federale Politie