Terrorisme is de laatste jaren een brandend actueel onderwerp. Ook bij de private sector is er het besef gekomen dat zij door terroristische organisaties geviseerd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de brieven met toxische producten die naar verschillende instanties gestuurd werden of de recente incidenten in kerncentrales. Wat kan jij als bedrijfsleider doen om je bedrijf hiertegen te beschermen?

Tip 1: Bewustwording

Zorg ervoor dat veiligheid een duidelijke plaats krijgt in het dagelijkse bedrijfsleven. Leer werknemers risico’s inschatten, stimuleer veiligheidsreflexen en doe aan sensibilisatie via verschillende kanalen: posters, e-mail, intranet,...

Tip 2: Kwaliteitscontroles

Organiseer op regelmatige basis kwaliteitscontroles in de verschillende fasen van het productieproces. Het inplannen van zulke controles kan op zich al een ontradend effect hebben. Moest er toch manipulatie in het spel zijn, kan dit vaak al in een vroeg stadium ontdekt worden zonder al te verregaande gevolgen.

Tip 3: Ordelijke infrastructuur

De kans is groot dat ongewenste indringers sneller opgemerkt zullen worden bij goed gestructureerde en ordelijke bedrijven. Denk hierbij ook aan goede verlichting en een beperking van het aantal in- en uitgangen. Vermijd situaties waarin klanten, bezoekers en leveranciers ongezien het bedrijfsterrein kunnen betreden. De meest effectieve manier is om het onthaal aan een receptie te laten gebeuren. Wanneer er geen receptie is, kan er gekozen worden voor een camerasysteem aan de ingang.

Tip 4: The key is key!

Sleutelbeheer en -management zijn cruciaal in de beveiliging van een bedrijf. Beslis welke ramen, deuren en kasten een slot moeten hebben, wanneer het bedrijf geopend en gesloten moet worden, wie welke ruimtes mag betreden, wie de sleutels bewaart en op welke plaats, welk type slot gebruikt wordt en wat de exacte procedure is voor het afsluiten van het bedrijf. Beperk daarnaast het aantal personen dat over een sleutel beschikt, stel een onmiddellijke meldingsplicht in bij verloren sleutels en laat werknemers die een sleutel hebben een document tekenen bij ontvangst.

De kwetsbaarheid van de bedrijfswereld ligt in het feit dat zij door terroristen gezien kunnen worden als middel en/of als doel. Het is niet ondenkbaar dat bedrijven het mikpunt van personen of organisaties met slechte bedoelingen kunnen worden. Gelukkig kunnen degelijke preventieve maatregelen en een algemene bewustwording bij het personeel je wel een groot voordeel geven.

Ben jij bedrijfsleider? Contacteer Anvas Guards voor meer informatie over de mogelijkheden tot het bewaken van jouw bedrijfsterrein!