21.343! Dat is het officieel aantal winkeldiefstallen dat in 2016 in België werd geregistreerd (*). Dit soort diefstallen zijn een onderschat en moeilijk te bestrijden fenomeen. Een winkeldief heeft namelijk geen specifieke karakteristieken en zijn technieken evolueren voortdurend. Ook de gestolen goederen variëren: sommige dieven gaan resoluut voor electronica, terwijl anderen liever schoonheidsproducten ontvreemden. Gelukkig zijn er enkele eenvoudige gewoonten die winkeluitbaters en hun personeel kunnen aanleren om op een goedkope manier preventief op te treden tegen diefstal.

Tip 1: Wees zichtbaar

Zorg ervoor dat klanten bij het binnenkomen vriendelijk begroet worden en maak hierbij steevast oogcontact. Plaats medewerkers strategisch in de winkel zodat bezoekers overal gezien worden. Winkeldieven zijn bang om betrapt te worden en kijken regelmatig om zich heen. Zodra je een verdacht persoon spot, kan je hem op een vriendelijke manier benaderen en aanspreken, zodat hij weet dat hij gezien is. Confrontatie is op dit moment zeker niet nodig!

Tip 2: Bespreek geen pauzetijden in de winkel

Dit lijkt logisch, maar wordt in de praktijk wel eens vergeten. Bespreek op de werkvloer en in het bijzijn van klanten niet wie wanneer pauze neemt. Winkeldieven slaan namelijk het liefst toe op momenten dat er minder personeel in de winkel aanwezig is. Zij zullen je dus dankbaar zijn voor deze extra informatie. 

Tip 3: Codetaal

Wees creatief en spreek onderling codes af wanneer je elkaar voor iets of iemand wilt waarschuwen. Dit kan door een bepaalde aankondiging te doen via het omroepsysteem, een sms met een code te versturen of een (subtiele) lichaamsbeweging te maken die je collega’s via het camerasysteem zullen opmerken.

Tip 4: Sleutelmanagement

In het geval van sleutels geldt “hoe minder hoe liever”. Duidt maximaal twee personen aan die een sleutel mogen hebben van de deur en de kluis. Gebruik niet-dupliceerbare sleutels en bewaar ze op een door iedereen gekende plaats. Je weet maar nooit; moest er een overvaller met geweld dreigen, weet elke medewerker de sleutel tenminste liggen. Objecten stellen namelijk niets voor in vergelijking met een mensenleven!

Tip 5: Wees aandachtig!

Leer om een specifiek type boodschappentassen te herkennen die winkeldieven maar al te graag gebruiken. Dit zijn vaak grote tassen die aan de binnenzijde bedenkt zijn met aluminiumfolie. De folie zorgt ervoor dat het detectiepoortje de gestolen goederen niet kan waarnemen.

Door deze eenvoudige tips dagelijks toe te passen, kan je als winkeluitbater waarschijnlijk al heel wat diefstallen voorkomen. Wil je ook graag de verschillende opties voor winkelbewaking kennen die Anvas Guards aanbiedt? Neem dan zeker contact op!

(*) Bron: Criminaliteitsstatistieken Federale Politie