Evenementen organiseren anno 2017; het is nogal wat! Wie een festival, event of kerstmarkt wilt organiseren, staat uiteraard ook in voor de veiligheid van de - veelal vele - bezoekers. Dit aspect heeft de laatste jaren noodgedwongen een extra dimensie gekregen door de wereldwijde terreurdreiging. Denk maar aan de fatale incidenten in de Bataclan in Parijs, op de kerstmarkt in Berlijn en op de boulevard in Nice.

Hieronder geven we enkele nuttige aandachtspunten, maatregelen en tips voor organisatoren van zulke evenementen. 

1. Gescreende bewakingsagenten

Indien organisatoren een privaat bedrijf willen inhuren om de veiligheid op hun evenement te waarborgen, zijn zij verplicht te kiezen voor een vergunde bewakingsonderneming. De bewakingsagenten van deze vergunde bedrijven zijn allemaal gescreend door de FOD Binnenlandse zaken en enkel zij mogen bewakingstaken uitvoeren. Hierbij gaat het dan voornamelijk over het vrijhouden van nooduitgangen, toegangen, backstage en persoonscontroles. De bewakingsagenten mogen ook fouilleren. Deze controles mogen enkel als doel hebben wapens of gevaarlijke voorwerpen op te sporen en moeten gebeuren door bewakingsagenten van hetzelfde geslacht als de gecontroleerde persoon. Deze toegangscontrole bestaat uit een oppervlakkige betasting van de kledij en de voorwerpen die de gecontroleerde persoon op of bij zich draagt. Hij moet deze zélf voorleggen; een bewakingsagent mag dus niet zelf de handbagage of kledingzakken doorzoeken of ledigen. Tenslotte mag er ook geen enkele vorm van dwang gebruikt worden. Indien een persoon een controle weigert, kan hem wel de toegang tot het evenement geweigerd worden.

2. Medewerkers met focus

Het is de plicht van de initiatiefnemers om de aandacht van hun medewerkers te vestigen op algemene veiligheidsmaatregelen, verdachte gedragingen en achtergelaten pakketten. Medewerkers van het evenement kunnen best goed herkenbaar gemaakt worden door bijvoorbeeld een fluohesje te dragen. Voordat het evenement van start gaat, moet je als organisator ook duidelijke afspraken maken met de veiligheidsverantwoordelijke over specifieke procedures zoals evacuatie en alertheid.

3. Beperk het aantal ingangen

Als er een toegangscontrole voorzien is, baken je de locatie waar het evenement plaatsvindt goed af en beperk je het aantal ingangen. Om te vermijden dat bezoekers nukkig worden, communiceer je best op voorhand dat vertragingen aan de ingang mogelijk zijn omwille van strengere controles. Hierbij kan je ook de nadruk leggen op het feit dat deze controles nuttig zijn voor de algemene veiligheid van zowel bezoekers en als medewerkers.

Gelukkig heeft de actuele terreurdreiging ons er niet van weerhouden om evenementen te organiseren en plezier te beleven. Maar het heeft ons wel verplicht om extra aandacht te besteden aan bewaking en veiligheid. Anvas Guards is een expert in het bewaken van onder andere evenementen en festivals. Wens je meer informatie over onze bewakingsmogelijkheden? Neem dan snel contact op!