Eindelijk is het zover. De nieuwe wet op de private en bijzondere veiligheid, die op 8 juni in het parlement goedgekeurd werd, is van kracht. De oude wet dateerde van 10 april 1990 en was door de steeds veranderende wereld en omstandigheden dringend aan vervanging toe. De private bewakingssector van vandaag is namelijk niet meer te vergelijken met deze van enkele jaren geleden.

Structuur? Structuur!

De oude wet werd in de loop van de jaren maar liefst 20 keer aangepast. Met als gevolg een ingewikkelde en moeilijk leesbare tekst waar het overzicht en de logica ver te zoeken waren. In plaats van een zoveelste wetswijziging, werd er daarom gekozen voor de opbouw van een volledig nieuwe wet met duidelijk omschreven begrippen, activiteiten en sectoren. Hoewel het werk nog niet helemaal af is en er nog heel wat uitvoeringsbesluiten genomen moeten worden, is de nieuwe wet een solide basis waarin de meest noodzakelijke basisregels vervat zijn.

Ademruimte voor de politie

Dankzij deze nieuwe goed opgebouwde wet kan de private bewakingssector bepaalde taken overnemen van de politiediensten. Het gaat hierbij voornamelijk over preventieve maatregelen; geweld en dwang mogen nog steeds uitsluitend door politiediensten gebruikt worden. Deze nieuwe wet geeft de private bewakingssector de mogelijkheid om in de toekomst een meer prominente en duidelijk omschreven rol in het veiligheidsbeleid in te nemen. Uiteindelijk hebben de publieke en de private veiligheidssector hetzelfde doel, en dat is het verzekeren van de veiligheid van de burger.

Bewakingsagenten met een plus

Bewakingsagenten mogen vanaf nu iedereen bij de ingang van een bedrijf of een evenement onderwerpen aan een toegangscontrole in de vorm van een oppervlakkige betasting van kledij en een visuele controle van handtassen. Op meer kwetsbare plaatsen zoals luchthavens of nucleaire sites, mogen zij ook de bagage en voertuigen doorzoeken. Verder kunnen ze de identiteit controleren van bezoekers van niet-publieke plaatsen en mogen ze gebouwen en terreinen controleren op de aanwezigheid van drugs, wapens, explosieven of spionageapparatuur. Tenslotte kunnen privé-bewakingsagenten technische bijstand aan politiediensten verlenen door bijvoorbeeld drones of camera’s te besturen en mogen zij onder toezicht van de politie beelden bekijken die afkomstig zijn van camera’s op de openbare weg. De bevoegdheid om effectief ergens in te grijpen, blijft echter in handen van de politie.

Morgen

Eén ding is zeker: de wereld staat niet stil en zal blijven evolueren. Hierdoor zullen de bevoegdheden en de noden van de sector regelmatig opnieuw geëvalueerd moeten worden. Deze nieuwe wet voorziet alvast in een langverwacht modern kader voor een betere samenwerking tussen de publieke en private veiligheidssectoren.

In een volgend artikel komen de gevolgen van deze wet voor de lokale overheden, burgers en bewakingsagenten en -sector wat uitgebreider aan bod.

Wil je graag meer informatie over de nieuwe mogelijkheden? Neem dan gerust even contact op. We staan klaar voor je!