In het vorige blogartikel kwam de langverwachte inwerkingtreding van de nieuwe wet op de private en bijzondere veiligheid aan bod. Intussen zijn we met veel enthousiasme het nieuwe jaar ingedoken en zal 2018 voor onze sector het jaar zijn van de verdere uitvoering van deze nieuwe wet. De lokale overheden hebben in deze context een belangrijke taak, aangezien het nog altijd de burgemeester van een gemeente of stad is die bevoegd is voor het verzekeren van de openbare orde en veiligheid op zijn grondgebied. Maar wat houdt deze specifieke rol voor de lokale overheden eigenlijk in?

  1. Professionalisme

Voor een goede handhaving van de veiligheid is professionalisme een absolute must. De belangrijkste taak voor de lokale overheden is dan ook om erover te waken dat elk privaat toezicht gebeurt in overeenstemming met de wet op de private veiligheid. Zo moeten zij controleren of de bewaking van evenementen wordt uitgevoerd door professionele ondernemingen en personen die in het bezit zijn van een vergunning van de overheid. Verenigingen die slechts af en toe een evenement organiseren, mogen zelf instaan voor de bewaking op een door hen georganiseerd evenement. Hierbij mogen ze wel geen winst nastreven, de personen die ingezet worden mogen geen geld, fooi of beloning ontvangen en de activiteit mag maximaal viermaal per jaar uitgevoerd worden.

  1. Betalend parkeren

Wist je dat het de lokale overheid is die de toelating geeft in verband met het beheer van het betalend parkeren? Heel wat steden en gemeenten sluiten voor zulk beheer een overeenkomst af met een gespecialiseerde private firma. De concessiehouder kan deze controles vervolgens uitbesteden aan een bewakingsfirma die over de nodige vergunningen beschikt. Men kan er echter ook voor kiezen om deze controles door eigen werknemers te laten uitvoeren. Hiervoor heeft men wel de toelating van de lokale overheid nodig; het is de burgemeester die hier in samenspraak met zijn korpschef over beslist.

  1. Extra ondersteuning

Tenslotte voorziet de nieuwe wet in een uitbreiding van de mogelijkheden van bewakingsactiviteiten op de openbare weg. Tijdelijk en in uitzonderlijke omstandigheden kan op de openbare weg een perimeter worden ingesteld waarbinnen een private firma bewakingsactiviteiten mag uitvoeren. In deze situatie is het de gemeenteraad die de grootte van deze perimeter bepaalt. Het doel van deze maatregel? De opdrachten van politie- en hulpdiensten vergemakkelijken.

De sector van de private veiligheid heeft doorheen de jaren een bijzondere expertise opgebouwd waarmee ze nu een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren. Dankzij deze nieuwe wet is de private bewakingssector een meer dan volwaardige partner geworden in de algemene veiligheidswereld. Het is echter duidelijk dat ook de rol van de lokale overheid cruciaal blijft. Door een goede samenwerking van de openbare en de private sector kan de veiligheid er alleen maar op vooruit gaan in België!

Verder zijn er ook gevolgen voor burgers en bewakingsagenten. Deze komen in een volgend artikel aan bod.

En nu?

Vertegenwoordig je een lokale overheid en wil je graag advies? Neem dan zeker even contact met ons op. We helpen je graag verder.