De betekenis van de nieuwe wet voor burgers en bewakingsagenten

De in de vorige twee artikels besproken nieuwe wet heeft niet alleen gevolgen voor de lokale overheden. Ook burgers zullen meer te maken krijgen met bewakingsagenten, en deze laatsten hebben nu meer en duidelijk omschreven bevoegdheden.

Welkom en ... tot ziens!

Burgers hebben voornamelijk aan de in- en uitgang van bedrijven en evenementen een grote kans om bewakingsagenten tegen te komen. Private bewakingsagenten mogen aan de ingang van de plaats die ze bewaken, kledij en bagage van bezoekers controleren. Hierbij moeten ze wel strikte regels volgen en mag de identiteit uitsluitend gecontroleerd worden aan de ingang van niet-publiek toegankelijke plaatsen. De toegang mag geweigerd worden aan personen die zo’n controle weigeren, de locatie willen betreden zonder toelating, geen toegangsbewijs hebben, het goede verloop van het evenement kunnen verstoren of de veiligheid in het gedrang brengen. In geen enkel geval mag er geweld of dwang gebruikt worden en ook directe of indirecte discriminatie is niet toegelaten. Enkel iemand die op heterdaad betrapt is, mag door bewakingsagenten in bedwang gehouden worden tot de komst van de politie. Komt deze niet binnen de twee uur opdagen, zit er niets anders op dan de verdachte opnieuw vrij te laten. Ook aan de uitgang van winkels, bedrijven, instellingen of werkplaatsen mogen controles uitgevoerd worden, weliswaar onder bepaalde voorwaarden.

En u bent …?

Bewakingsagenten zijn in alle omstandigheden verplicht om een uniform en een zichtbare en leesbare identificatiekaart te dragen. Bovendien mogen zij geen fooien of andere beloningen ontvangen, zelfs niet in het uitgaansmilieu. De uitbreiding van hun potentieel takenpakket kwam reeds in een vorig artikel aan bod. Daarnaast voorziet de nieuwe wet drie soorten bevoegdheden voor bewakingsagenten:

  1. Generieke bevoegdheden, die gelden bij de uitoefening van bewakingsactiviteiten en in alle omstandigheden van toepassing zijn. Het verplichte uniform en het verbod op dwang en geweld zijn hiervan enkele voorbeelden.
  2. Activiteitsgebonden bevoegdheden, voor specifieke activiteiten. Zo is er een onderscheid tussen de bevoegdheden van een winkelinspecteur en deze van een bewakingsagent die een geldtransport begeleidt.
  3. Situationele bevoegdheden, voor bewakingsagenten op specifieke plaatsen of in bepaalde situaties. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor gewapende bewaking, het inzetten van mobiele camera’s of het gebruik van opsporingsmiddelen om verborgen personen te detecteren.

Het is duidelijk dat de sector van de private veiligheid dankzij de nieuwe wet een volwaardige rol krijgt in een modern en duidelijk kader. De opgebouwde kennis kan hierdoor geïntegreerd worden in een globaal veiligheidsbeleid en de extra bevoegdheden voor private veiligheidsfirma’s kunnen politiediensten meer ademruimte geven. Wij kijken alvast reikhalzend uit naar het verdere verloop van de uitvoering en toepassing van deze wet!

Interesse in de verschillende bewakingsmogelijkheden van Anvas Guards? Aarzel niet en neem contact met ons op!