Bewaking van ambassades in een wereld vol verandering

Het is waarschijnlijk geen verrassing: de wereld evolueert onophoudelijk en zal dat altijd blijven doen. Het valt echter niet te ontkennen dat dit de laatste jaren in een duizelingwekkend tempo gebeurt. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar sneller dan ooit op, grenzen vervagen en er is sprake van een constante terreurdreiging. Door deze voortdurende veranderingen staat ook de bewakingssector voor enkele interessante uitdagingen. De bescherming van ambassades is daar een mooi voorbeeld van. Deze instellingen springen namelijk in het oog van terroristen en andere schurken. Maar… Hoe komt dit eigenlijk?

Symbolisme troef

Een ambassade is een diplomatieke afvaardiging van een land in een ander land. Helaas zijn zij door hun politieke functie en herkenbaarheid een geliefd doelwit van misdadigers. Dit geldt zeker voor landen die militaire operaties uitvoeren of waar activisten op een gewelddadige manier een specifieke verandering tot stand willen brengen. Een geslaagde aanval op of schade aan een ambassade wordt dan ook beschouwd als een symbolische daad tegen dat land in kwestie. Zo liggen de aanslagen op de Amerikaanse ambassade in Tanzania, Kenia en Jemen, de bomaanslag op de Australische ambassade in Jakarta en de belegerde ambassades in het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Colombia bij iedereen nog vers in het geheugen.

Focus op ontrading en discretie

Omwille van hun symbolische karakter en de daaraan verbonden risico’s, worden de meeste ambassades intussen op één of andere manier beveiligd. De ene waarschijnlijk al doeltreffender dan de andere.

In ieder geval zijn er in deze context twee belangrijke aandachtspunten.

  1. Ontradend effect van efficiënte bewaking

Het klopt dat één enkele bewakingsagent geen 10-koppige bende of een doorwinterde terrorist zal kunnen tegenhouden. Een goed doordacht en toegepast bewakingsplan heeft daarentegen wél een sterk ontradend effect op personen met slechte bedoelingen. Bovendien heeft efficiënte bewaking een fijn neveneffect: een vergroot veiligheidsgevoel! De algemene sfeer verbetert, iedereen ontspant en de mensen die je graag ziet komen, komen sneller terug.

  1. Discretie

Als je het veiligheidsrisico in en rond een ambassade wilt beperken, moet deze op één of andere manier beschermd worden. De uitdaging is om dit te realiseren zonder er een versterkte en onaantrekkelijke burcht van te maken waar niemand graag tijd doorbrengt.

Ook gasten en ambassademedewerkers lopen door het diplomatieke of politieke karakter van hun functie een verhoogd risico. Bij het opstellen van een integraal bewakingsplan moet dus ook de bescherming van personen en ambtswoningen de nodige aandacht krijgen.

Het ultieme streefdoel? Het bepalen van het juiste evenwicht tussen geoptimaliseerde bewaking en discretie om zo de veiligheidsrisico’s op een gerichte en onopvallende manier te beperken. Hierbij mag de dagelijkse gang van zaken niet verstoord worden zodat bezoekers en medewerkers hun werk in optimale omstandigheden kunnen blijven uitvoeren.

Wil ook jij de veiligheid van je medewerkers en eigendommen garanderen? Twijfel dan niet en contacteer Anvas Guards voor meer informatie over onze ruime waaier aan bewakingsmogelijkheden!