Viervoetige drugpreventie op het werk

Wist je dat het onder invloed zijn van drugs één van de belangrijkste factoren is die zowel de veiligheid als de gezondheid van werknemers én hun omgeving in gevaar brengen? Zeker als er sprake is van verslaving heeft druggebruik vroeg of laat een negatief effect op de goede werking van jouw bedrijf.

Veiligheid als topprioriteit

Druggebruik veroorzaakt niet enkel problemen in de privésfeer, maar kan ook in een professionele situatie voor niet te onderschatten risico’s zorgen. Iets om absoluut rekening mee te houden. Wanneer er drugs gebruikt worden op het werk of als de effecten ervan doorwerken op de werkvloer, komt jouw verantwoordelijkheid als werkgever onder druk te staan. Eén van de belangrijkste taken van iemand die mensen in dienst heeft, is namelijk om erover te waken dat iedere werknemer zijn job in goede én veilige omstandigheden kan uitvoeren.

Wie, wat, waar?

In de praktijk lijkt het bespreekbaar maken van druggebruik nog maar al te vaak ergens in de taboesfeer te zweven. Soms zijn er zichtbare sporen, maar meestal is druggebruik niet onmiddellijk waarneembaar. De gebruiker zal er namelijk alles aan doen om zijn of haar verslaving voor de buitenwereld te verbergen. Het valt echter niet te ontkennen dat verminderd of problematisch functioneren ten gevolge van druggebruik dikwijls de oorzaak is van arbeidsongevallen. Daarnaast leidt het vaak tot afwezigheden, wat dan weer een bron van - begrijpelijke - stress is voor de collega’s. Hun normale werkorganisatie wordt verstoord en hun werkdruk verhoogt.

Preventie met drugspeurhonden

Een preventief drugsbeleid is hét middel bij uitstek om drugsproblemen op het werk een stap voor te blijven. Of minstens om te voorkomen dat druggerelateerde kwesties zouden verergeren. Onze drugsspeurhonden zijn een betrouwbare en flexibele oplossing voor het snel screenen van werknemers op het gebruik van drugs. Het controleren van jouw werknemers kan met een hond discreet, snel en niet-invasief gebeuren. Dankzij de hulp van goed opgeleide viervoeters hoeft de dagelijkse gang van zaken in jouw bedrijf zelfs niet in het gedrang te komen!

Ben je werkgever en heb je interesse in preventie met drugsspeurhonden? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!